Mykonos Tour - Your compass for Mykonos Island
Greek
English
Ξενοδοχεία
Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
Κυκλάδες
Bars Clubs
Μύκονος Live
Μύκονος Gay bars
Εστιατόρια
Μύκονος Αγορά
Ομορφιά, Fitness και Sport
Γρήγορο Φαγητό
Σινεμά Μαντώ
Μύκονος Παραλίες
Αξιοθέατα
Μύκονος Videos
Φωτογραφίες
Μουσεία
Εκκλησίες
Μύκονος Χάρτης
Επαγγελματικός Κατάλογος
Γενικές πληροφορίες
Τοπικά Προϊοντα
Βιογραφίες
Μύκονος Νέα
Τα Σχόλια σας
Εορτολόγιο
Μύκονος Ιστορία
Ακίνητα Κτηματομεσιτικά
Υπηρεσίες
Σύνδεσμοι links
MykonosTour.gr
Μύκονος Αναζήτηση
Προφίλ
Βάλτε link
Επικοινωνία
Δήλωση Απορρήτου
Όροι Χρήσης
MykonosTour / Γενικές πληροφορίες / Ζώα και Φυτά στην Μύκονο

Ζώα και Φυτά στην Μύκονο

Ζώα και Φυτά στην Μύκονο

Τα Ζώα και Φυτά στην Μύκονο.

Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΒΛΑΣΤΗΣΗ

Το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μυκόνου, της Δήλου και της Ρήνειας χαρακτηρίζεται από ξηρό κλίμα και ξηροφυτική βλάστηση. Η έντονη τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή ίσως έχει ήδη αλλάξει την κατάσταση διατήρησης τόσο της χλωρίδας όσο και των ενδιαιτημάτων.

Η χλωρίδα της Μυκόνου και της Δήλου περιλαμβάνει 26 ενδημικά, σπάνια, απειλούμενα ή προστατευόμενα είδη. Το Hypecoum procumbens ssp. fragrantissimum, είναι μια μικρή κίτρινη παπαρούνα, που απαντάται σε αμμώδη ενδιαιτήματα και είναι ενδημικό της Μυκόνου.

Η χλωρίδα περιλαμβάνει μερικά ενδιαφέροντα είδη της περιοχής του Αιγαίου :
Την Centaurea atropurpurea, ένα παλαιό ενδημικό είδος των Κυκλάδων, το οποίο απαντάται σπανίως σήμερα στη Μύκονο και λίγα άλλα νησιά.
Τα είδη Campanula calaminthifolia (Κυκλάδες και Ικαρία) και Campanula reiseri (Κυκλάδες και Σποράδες), τα οποία υπογραμμίζουν τις φυτογεωγραφικές σχέσεις των νησιών.
Το γαϊδουράγκαθο Onopordum caulescens ssp. caulescens, που απαντά στη Μύκονο και Ρήνεια και το νεοενδημικό Nigella Degenii ssp. barbro, που απαντά σε όλα τα νησιά του συμπλέγματος, είναι ενδημικά στις Κυκλάδες.
Πρέπει να τονιστεί πως για 3 σπάνια είδη της Ελλάδας υπάρχουν αναφορές για την παρουσία τους στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μυκόνου - Δήλου - Ρήνειας. Αυτά είναι :
Το Verbascum adeliae, γνωστό με βεβαιότητα από τη Νάξο και την Αμοργό και που έχει αναφερθεί από τη Μύκονο και τη Ρήνεια.
Το Goniolimon sartorii, το οποίο προσφάτως βρέθηκε στην Αντίπαρο και στο Λαύριο και αναφέρθηκε στη Μύκονο τον 19ο αιώνα.
Το Myosurus sessilis, ένα είδος των εαρινών εποχιακών τελμάτων, το οποίο εθεωρείτο πως είχε εξαφανισθεί στην Ελλάδα, αλλά ανακαλύφθηκε πάλι πρόσφατα στη Λέσβο και στον Άγιο Ευστράτιο.
Ένα ακόμα ενδιαφέρον είδος είναι το Beta vulgaris ssp. adanensis, ένα αυτοφυές είδος, συγγενές με το καλλιεργούμενο παντζάρι, εύτρωτο σε παγκόσμιο επίπεδο και το οποίο απαντάται σε λίγα νησιά στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η Ρήνεια.

Τα ενδημικά απειλούμενα και προστατευόμενα φυτά της Μυκόνου και της Δήλου:
* Atriplex recurva D"Urv.
* Beta vulgaris L. ssp. adanensis Ford-Lloyd & Williams
* Campanula calaminthifolia Lam.
* Campanula reiseri Halαcsy
* Centaurea atropurpurea Olivier
* Centaurea raphanina Sm. ssp. mixta (DC.) Runemark
* Crocus cartwrightianus Herb.
* Crocus laevigatus Bory & Chaub.
* Dianthus fruticosus L. ssp. amorginus Runemark
* Erysimum pusillum Bory & Chaub. ssp. hayekii Jav. & Rech.f.
* Goniolimon sartorii Boiss.
* Hypecoum procumbens L. ssp. fragrantissimum A. Dahl
* Mentha pulegium L. ssp. erinoides (Heldr.) Kokkini
* Nigella degenii Vierh. ssp. barbro Strid
* Onopordum caulescens D"Urv. ssp. caulescens
* Phleum exaratum Hochst. ex Griseb. ssp. aegaeum (Vierh.) Dogan
* Sedum delicum (Vierh.) A. Carlstrφm
* Silene cythnia (Halαcsy) Walters
* Silene sartorii Boiss. & Heldr.
* Verbascum adeliae Heldr. ex Boiss.
* Vicia cretica Boiss. & Heldr. ssp. aegaea (Halαcsy) P.W. Ball


Η ΠΑΝΙΔΑ

Η Μύκονος και η Δήλος έχουν σχετικά φτωχή πανίδα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η βλάστησή τους είναι πολύ υποβαθμισμένη και γενικά τα ενδιαιτήματά τους παρουσιάζουν μικρή ποικιλία. Γεωγραφικά, αποτελούν συνέχεια των νησιών της Άνδρου και Τήνου και η πανίδα τους παρουσιάζει χαρακτήρα ενδιάμεσο των βορείων και των κεντρικών Κυκλάδων. Βέβαια, ο όποιος πανιδικός χαρακτήρας τους γίνεται σαφής εξαιτίας του μειωμένου πλούτου τους και βασίζεται κυρίως σε ορισμένα είδη ασπονδύλων.

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
Υπάρχουν στη Μύκονο τα παρακάτω είδη :
* Σκαντζόχοιρος, Erinaceus concolor. Προστατεύεται από το ΠΔ 67/81.
* Μαυροποντικός, Rattus rattus
* Σταχτοποντικός, Mus domesticus.
* Λαγός, Lepus europaeus.
* Αγριοκούνελο, Oryctolagus cuniculus.
* Κουνάβι, Martes foina

Επίσης είναι πολύ πιθανή η παρουσία και των εξής ειδών :
* Ετρουσκομυγαλίδα, Suncus etruscus
* Χωραφομυγαλίδα, Crocidura sylvaticus


ΑΜΦΙΒΙΑ
Στην Μύκονο υπάρχουν τα παρακάτω τρία είδη αμφιβίων :
* Πρασινόφρυνος, Bufo viridis
* Δενροβάτραχος, Hyla arborea
* Λιμνοβάτραχος, Rana balcanica.


ΕΡΠΕΤΑ
Στην Μύκονο υπάρχουν 11 είδη ερπετών. Τρία από αυτά μάλιστα αντιπροσωπεύονται από υποείδη που είναι ενδημικά της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, στην Μύκονο ζουν τα εξής ερπετά :
* Ποταμοχελώνα, Mauremys caspica. Προστατεύεται από το ΠΔ 67/81, τη Σύμβαση της Βέρνης και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
* Κροκοδειλάκι, Agama stellio. Προστατεύεται από το ΠΔ 67/81, τη Σύμβαση της Βέρνης και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
* Κυρτοδάκτυλος, Cyrtopodion kotschyi saronicus. Προστατεύεται από το ΠΔ 67/81 και τη Σύμβαση της Βέρνης. Υποείδος ενδημικό του Αιγαίου.
* Αβλέφαρος, Ablepharus kitaibelii. Προστατεύεται από τη Σύμβαση της Βέρνης και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
* Τρανόσαυρα, Lacerta trilineata citrovittata. Προστατεύεται από το ΠΔ 67/81, τη Σύμβαση της Βέρνης και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Ενδημικό υποείδος των Βορείων Κυκλάδων.
* Αιγαιόσαυρα, Podarcis erhardii mykonensis. Προστατεύεται από το ΠΔ 67/81, τη Σύμβαση της Βέρνης και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Υποείδος ενδημικό των Βορείων Κυκλάδων.
* Λαφιάτης, Elaphe quatuorlineata. Προστατεύεται από το ΠΔ 67/81, τη Σύμβαση της Βέρνης και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
* Νερόφιδο, Natrix natrix. Προστατεύεται από το ΠΔ 67/81 και τη Σύμβαση της Βέρνης.
* Αγιόφιδο, Telescopus fallax. Προστατεύεται από το ΠΔ 67/81, τη Σύμβαση της Βέρνης και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
* Οχιά, Vipera ammodytes. Προστατεύεται από τη Σύμβαση της Βέρνης και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.


ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ
Από τα ασπόνδυλα που γνωρίζουμε ότι ζουν στην Μύκονο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα είδη εκείνα που είναι ενδημικά της περιοχής ή και γενικότερα του Αιγαίου ή της Ελλάδας, καθώς και εκείνα που περιέχονται σε διεθνείς καταλόγους σπανίων και απειλούμενων ειδών.

Χερσαία σαλιγκάρια (Μαλάκια, Γαστερόποδα)
* Metafruticicola andria. Ενδημικό Β-ΒΔ Κυκλάδων.
* Vitrea clessini. Ενδημικό Αιγαίου.


Χερσαία ισόποδα (Καρκινοειδή, Μαλακόστρακα) -γουρουνίτσες, δροσομάμουνα
* Trichoniscus oedipus. Ενδημικό του κεντρικού Αιγαίου.
* Platyarthrus beieri. Ενδημικό της Ελλάδας.
* Porcellio flavomarginatus. Ενδημικό του νότιου Αιγαίου.
* Trachelipus aegaeus. Ενδημικό του κεντρικού και νότιου Αιγαίου.
* Armadillidium insulanum. Ενδημικό των νησιών του Αιγαίου.
* Paraschizidium aegaeum. Ενδημικό του Αιγαίου.


ΕΝΤΟΜΑ

Ορθόπτερα - ακρίδες, γρύλλοι
* Poecilimon aegaeus. Ενδημικό του Αιγαίου.

Κολεόπτερα (Tenebrionidae) - εδαφόβια σκαθάρια
* Stenosis syrensis. Ενδημικό των Κυκλάδων.
* Tentyria rotundata. Ενδημικό της Ελλάδας.

Η ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ

Η περιοχή της Μυκόνου δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο καθεστώς προστασίας. Παρόλα αυτά, οι νησίδες που την περιβάλλουν, συγκεκριμένα η Ρήνεια, τα Χταπόδια και το Τραγονήσι έχουν προταθεί για τη δημιουργία Ζώνης Ειδικής Προστασίας (Specially Protected Area) λόγω της μεγάλης ορνιθολογικής τους αξίας.

Είδη που προστατεύονται από τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης και την Κοινοτική Οδηγίας 92/43ΕΟΚ και έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή της Μυκόνου και των γύρω νησίδων είναι :
* Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
* Hieraaetus fasciatus (Σπιζαετός)
* Buteo rufinus (Αετοβαρβακίνα)
* Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
* Larus audouinii
* Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
* Hieraaetus fasciatus (Σπιζαετός)
* Buteo rufinus (Αετοβαρβακίνα)
* Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
* Galerida cristata (Κατσουλιέρης)Λίγα λόγια για την Πανίδα της Μυκόνου

anekty.gr
    
(από παλαιότερο άρθρο του Αχιλλέα Δημητρόπουλου, ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ)

Το "σεληνιακό τοπίο" της Μυκόνου κρύβει πολλή περισσότερη ζωή απ´ όσο θα συμπέραινε κάποιος κρίνοντας από την πρώτη ματιά: οι γυμνοί λόφοι κρατούν πολλούς μικρούς "θησαυρούς" μακριά απ´ τα μάτια του μέσου επισκέπτη. Ωστόσο, μερικά από τα στοιχεία που συναποτελούν την πραγματική και διαχρονική εικόνα του νησιού, μπορεί κανείς να τα προσέξει ακόμα και όταν λιάζεται στην παραλία του Καλαφάτη, αρκεί να παρατηρήσει γύρω του.

Στους σκόρπιους, ουρανοκατέβατους βράχους και στις ξερολιθιές, μια μεγάλη σαύρα μ´ αγκαθωτή εμφάνιση είναι το "σήμα κατατεθέν" της Μυκόνου -περισσότερο απ´ οποιονδήποτε  πελεκάνο-. Από αυτή τη "μυκονιάτικη σαύρα", ευρύτατα διαδεδομένη στη γη της Ιωνίας, πήρε τ όνομά του ο κροκόδειλος του Νείλου. Όταν οι Ιωνες έφτασαν στην Αίγυπτο, συνέκριναν τη μορφή των αληθινών κροκοδείλων (που ως τότε ονομάζονταν "χαμψαι") μ" εκείνη των σαυρών της πατρίδας τους και τους έδωσαν  το ίδιο όνομα όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος: "καλέονται δε ού κροκόδειλοι αλλά χάμψαι, κροκοδείλους δε Ιωνες ωνόμασαν, εικάζοντες αυτών τα είδεα τοίσι  παρά σφίσι γινομένοισι κροκοδείλοισι τοίσι εν τήσι αιμαστήσι".  Η ονομασία "κροκόδειλος χερσαίος" είναι προγενέστερη της απόδοσης της ονομασίας "κροκόδειλος" στα μεγαλόσωμα ερπετά του Νέιλου…

Στη Μύκονο, ο "χερσαίος κροκόδειλος" ονομάζεται, ακόμα και σήμερα, "κροκοδειλάκι" ή "κορκόδειλας" κι η παρουσία του είναι εμφανέστατη στο νησί, όπως και την εποχή που ο Tournefort τον παρατήρησε και τον παρουσίασε στο κλασικό έργο του Relation d´ un Voyage (1ος τόμος σελ.120.)
Δεν είναι, όμως, μόνο αυτή η σαύρα χαρακτηριστικό είδος του φυσικού περιβάλλοντος σ´ αυτόν τον τόπο. Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Μυκόνου έχει ασκήσει μεγάλη και έντονη επίδραση στο φυσικό. Η εκτεταμένη και διάσπαρτη δόμηση, και μάλιστα εκείνη των πρόχειρων κτισμάτων (ταβέρνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια) αλλά και η σχεδόν ολοσχερής απουσία βλάστησης είναι από τα άμεσα αντιληπτά αποτελέσματα της υποβάθμισης. Η διαταραχή της "φυσικής φυσιογνωμίας", το μπάζωμα των ακτών, η διάνοιξη πολλών, πρόχειρων δρόμων, η καταστροφή της παραθαλάσσιας βλάστησης και η συσσώρευση σκουπιδιών  στις παραλίες είναι τα κυριότερα, μόνιμα περιβαλλοντικά προβλήματα στο νησί.  

Δύο οικοσυστήματα έχουν μεγάλη σημασία στη Μύκονο: οι παραθαλάσσιοι υγρότοποι του  Πανόρμου και της Φτελιάς που, πλημμυρίζοντας εποχιακά, μεταβάλλονται σε μικρές λιμνοθάλασσες, σημαντικούς σταθμούς για τα μεταναστευτικά πουλιά. Ρέματα και λεκάνες απορροής των υδάτων σχηματίζονται σε πολλά σημεία, όπως την περιοχή του Μαραθιού, όπου δημιουργήθηκε μαζί με το φράγμα ένας νέος ανθρωπογενής "υγρότοπος, καθώς και στην Ανω Μέρά, ενώ οι αμμώδεις ακτές του νησιού είναι πλούσιες σε πυριτική άμμο, από την αποσάθρωση των γρανιτών.

Οι περισσότερες παρατηρήσεις σχετικά με την πανίδα  της Μυκόνου αφορούν τόσο το ίδιο το νησί, όσο και τα μικρότερα νησιά του ίδιου συμπλέγματος. Καλύτερη και πληρέστερη είναι η εικόνα που έχουμε από το σύμπλεγμα Δήλου, Ρήνειας, Μικρού και Μεγάλου Ρεματιάρη, ενώ ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά από το άλλο νησιωτικό σύμπλεγμα, τα Σταπόδια και το Τραγονήσι.

Η Μύκονος είναι μάλλον επίπεδη σε σχέση με τις γειτονικές Ανδρο και Τήνο, έχει έκταση 75 τετρ. χλμ. και το ψηλότερο σημείο της έχει υψόμετρο 364 μέτρα. Κυρίαρχο πέτρωμα είναι ο γρανίτης, ενώ αισθητή είναι η απουσία δένδρων και ο περιορισμός των θαμνωδών εκτάσεων της μεσογειακής μακίας βλάστησης σε ορισμένα μόνο σημεία (Πάνορμος, Καλαφάτης, Φτελιά). Μεγάλες εκτάσεις, που κάποτε καλύπτονταν από μεσογειακή μακία  και φρυγανική βλάστηση (κυρίως αστοιβές, Sarcopeterium spinosum και αφανές, Euphorbia acanthothamnos) έχουν αξιοποιηθεί τουριστικά. Η Ρήνεια (13 τετρ. χλμ., 149μ.) είναι επίπεδη και χρησιμοποιείται για βοσκή κοπαδιών, ορισμένα σημεία της καλύπτονται από φρύγανα, ενώ υπάρχουν εγκαταλελειμμένα χωράφια. Το Τραγονήσι (1,1 τετρ. χλμ., 149 μ) είναι βραχώδες και δύσβατο, με απότομα σημεία. Υπάρχουν σ´ αυτό μεταλλεία κι επίπεδες περιοχές. Τέλος, τα Σταπόδια (0,5 Κm2, 133 m) είναι βραχώδη με απότομα σημεία, περιορισμένης έκτασης θαμνώδεις περιοχές, φρύγανα και λιγοστές επίπεδες επιφάνειες. Τα τρία τελευταία  νησιά, μαζί με τη Δήλο και τη Μύκονο έχουν επανειλημμένα καλυφθεί επιστημονικά από ερπετολόγους και ορνιθολόγους, ενώ τα μικρότερα νησιά Μικρός και Μεγάλος Ρεματιάρης  εξερευνήθηκαν  μόλις στις αρχές της δεκαετίας του ´80.

MykonosTour Page ID: 56

Φωτογραφίες:

ΜΥΚΟΝΟΣ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΦΡΑΓΜΑ ΠΑΠΙΕΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΖΩΑ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΖΩΑ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΑ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΦΡΑΓΜΑ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΦΡΑΓΜΑ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΖΩΑ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΦΡΑΓΜΑ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΖΩΑ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΖΩΑ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΦΥΤΑ
ΜΥΚΟΝΟΣ

Σχετικές σελίδες

Σχετικός Χάρτης:

 
Copyright © 2007-2024 - MykonosTour - George Nazos All rights reserved.
Created & Hosted by Vistoweb